OBS! OBS! Etter 29/4-2010 er dette en arkivert nettside for utleira.no. Aktive nettsider for Utleira IL er tilgjengelige på www.utleira.no.

Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Hjem

Flerbruksanlegg

Allidrett

Ski

Håndball

Håndballstyret
Sportslig Utvalg
Håndballskolen
Jenter 2002
Gutter 2002
Jenter 2001
Gutter 2001
Jenter 2000
Jenter 1999
Gutter 1999
Jenter 1998
Gutter 1998
Jenter 1997
Gutter 1997
Jenter 1996
Gutter 1996
Jenter 1995
Gutter 1995
Jenter 1994
Gutter 1994
Jenter 1993
Damer Junior
Damer 2.div
Damer 3.div
Damer 4.div
Damer 5.div
Herrer

Fotball

Minigutter/jenter 2003
Minigutter 2002
Minijenter 2002
Minigutter/jenter 2001
Minijenter 2000
Minigutter 2000
Minijenter 1999
Minigutter 1999
Lillejenter 1998
Lillegutter 1998
Lillegutter 1997
Smågutter 1996
Småjenter 1996
Smågutter 1995
Småjenter 1995
Smågutter 1994
Jenter 1992-1994
U23
Seniorer
Damer

Webmaster


Utleira Skole


Siste nytt fra
Utleira Skole!
Steindal Skole!
Hoeggen Skole!


Google

utleira.no
www

Her er vi!

Utleira Skole
Bratsberg Skistadion
Fotballbaner
Stordalen
Bjørkmyr

Kontakt oss!

Kontaktinformasjon finner du på sidene til de enkelte lag og styrer.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Login

Oppslagstavle Utleira Idrettslag

Vi gratulerer damene med opprykk til 1.divisjon!


Utleiras damer klarte i dag å kvalifisere seg til håndballens 1.divisjon. Vi gratulerer så mye! Se her hva Adressa.no skriver.

Årsmøtet i UIL 22.mars!

22.mars ble det avholdt Årsmøte for Utleira IL. Bildet viser nyvalgt leder Odd Ivar Rypdal. Odd Ivar har lang erfaring fra ulike posisjoner i UILs styre. Vi ønsker ham og resten av styret lykke til! Samtidig rettes en takk til de som nå har valgt å gi seg i styret.

Nytt styre for 2010-2011 ble:
Leder: Odd Ivar Rypdal, tlf.: 416 62 049. ory@rettregnskap.no
Nestleder: Toril Dahl Hjelseth, tlf: 948 18 491, tdhjelseth@gmail.com
Sekretær: Roger Hagestuen, tlf: 975 84 807, roh@maske.no
Kasserer: Kjell Mathisen, tlf 970 68 534, k-mathisen@c2i.net
Styremedlem: Laila Krohg, tlf.: 993 23 415, lkrohg@gmail.com
Styremedlem Håndball: Per Ivar Vangstad, tlf.: 928 45 775, mailto:periv@broadpark.no/
Styremedlem Fotball: Jan Kristian Hammernes, tlf: 934 49 884, jan.hammernes@netcom.no
Styremedlem Ski: Vegar Granheim, tlf: 908 83 916, vegar.granheim@adresseavisen.no
Styremedlem Allidrett: Mads Ole Aune, tlf.: 982 83 723, oscar@robenel.com

Varamedlemmer til hovedstyret i 2010 - 2011
Varamedlem: Ole Jonny Klakegg, tlf.: 917 33 461, mailto:ole.jonny.klakegg@ntnu.no/
Varamedlem Håndball : Tone Rehaug, tlf.: 915 97 675, t.rehaug@smartcall.no
Varamedlem Fotball: Stig Robert Olsen tlf.: 950 49 604, stigro@norsk-tipping.no
Varamedlem Ski: Bård Mjøsund, tlf.: 922 30 630, baard@mjosund.no
Varamedlem Allidrett: Utnevnes av Allidretten så snart som mulig

Betalingsinformasjon medlemskap i UIL

Medlemsavgift for 2010 er kr 100 pr medlem
For aktive medlemmer anses medlemskontingent som betalt når treningsavgiften er betalt.

Alle som ikke er aktive i noen av underavdelingene (allidrett, fotball, håndball eller ski) kan være med som støttemedlem. De må da betale medlemsavgiften separat.
Den betales til kontonr. 4200.01.34850. Angi navn og fødselsår + ”støttemedlem” på innbetalingsgiroen.

En stor del av medlemsavgiften disponeres av klubbens avdelinger til spesielle prosjekter, og tildeles etter søknad til hovedstyret.

UIL oppfordrer alle i familien til å bli medlemmer!

Innmeldingsskjema for nye medlemmer finner du her. Dette må fylles inn av alle nye aktive medlemmer.

Treningsavgifter
Treningsavgifter fastsettes av de enkelte avdelinger. Disse vil variere med idrett, alder og aktivitetsnivå. Avdelingene sender ut fakturaer for treningsavgiftene gjennom trenerne i de ulike gruppene.

Grasrotandelen

Vil du gi din støtte til UTLEIRA IDRETTSLAG?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i UTLEIRA IDRETTSLAG!

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte.
Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no.

Her ligger en informasjon om hvordan du kan registrere Utleira som din Grasrotmottaker.

Cupbombe!!!

Hele Utleira IL gratulerer 2.divisjonslaget vårt i håndball med seieren over Flint (1.divisjon) i 4. runde i Norgesmesterskapet!!!

Neste runde spilles mot Nordstrand 28/10 kl 19 i Nordstrandhallen, Oslo. Vi ses der..? I alle fall: Lykke til videre!

Se mer på adressa.no

Fotballsuksess!

Mange Utleira-unger deltar og har det artig i sommercuper i fotball. Vi er spesielt stolte av innsatsen til Småjenter 95 for GULL i Scandiacupen og Smågutter 96 for SØLV i Storsjøcupen. Rykter sier at det er 25 år siden vi sist hadde lag i finalen i Storsjøcupen (og mange av de gutta har siden spilt på Rosenborg..). Gratulerer og takk for innsatsen til alle spillere og trenere som har bidratt til de fine resultatene!

Reguleringsplanen er nå ute til offentlig ettersyn

Se mer informasjon og illustrasjoner under Flerbruksanlegg.

Storm mot kommuneadministrasjonen i media

Rådmannen vert kritisert for ikkje å prioritere idretten. Trondheim kjem desidert dårlegast ut av storbyane i Noreg når det gjeld tilgong på idrettshallar. Det vil koste 1,6 milliardar kroner å ruste opp til behovet er dekka. Alt dette i følgje Adresseavisa 22. november 2008. Les meir om anleggssituasjonen i Trondheim på sidene om fleirbruksanlegget vårt:

Salg av andeler ny fotballbane godt i gang!

Fotballgruppa har startet dør-til-dør-aksjonen, og salget av andeler i ny fotballbane er godt i gang. Pr 27/11 er det registrert 1211 solgte andeler. Om du ikke har fått kjøpt enda, så sjekk her hvordan du kan få tak i dine andeler.

Krav om politiattest i UIL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Utleira Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest (dvs trenere, instruktører, lagledere, oppmenn). Dette gjøres i samråd med: Gretha Sakshaug, sekretær i hovedstyret, gretha.sakshaug@hotmail.com, Astronomveien 36, tlf 73964783 eller 99503281, eller hennes stedfortreder: Arnfinn Jakobsen, leder i UIL, arnfinn.jakobsen@metso.com, tlf 950 31 908.
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Søknadsskjema distribueres og samles inn av de ulike gruppene innen 11. november. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Gretha Sakshaug sender søknaden til politiet. Hent søknadsskjema her Fyll ut felt A og C.
NB Det må leveres skjema med original underskrift! Scannede/kopierte dokumenter godtas ikke av politiet.
2:Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3:Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Gretha Sakshaug.

Utleira IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.idrett.no/politiattest

Støtteavtale med Stubban Vel

Vi minner om at alle medlemmer skal stryke klistremerker fra Stubban vel på overtrekksdress (eller klubbgenser om dere ikke har dress) I gjenytelse støtter Stubban vel Utleira IL med 300 kr for hver jakke som får et merke på seg! De som ennå ikke har gjort dette kan få klistremerke hos lagledere på fotball og håndball. Alle lagledere skal levere inn lister over hvor mange som har satt på merke, før vi får pengene fra Stubban vel. Meld derfor fra når du har satt på merket!

Slik stryker du på merket:Fjern plasten på undersiden av logoen. Du har nå igjen logoen med klisterpapiret. Denne er nå klar til trykk. Til dette kan du bruke strykejern på moderat varme (ca 2 prikker - jakken tåler ikke varmere!). Press hardt mens du stryker med strykejerntuppen frem og tilbake over logoen i 10 - 20 sekunder. Etter dette avkjøles logoen til romtemperatur før papiret fjernes. Man kan også ta med logoen til G-Sport Cabo og få det pålimt der.

2.divisjons håndball

2.divisjonslaget fortsetter med god innsats. Gratulerer med seier mot Byåsen 2, 34-26 !

Se mer på håndballsida

To lag i A-finalen i Scandia-cupen!

Fotballgruppa og hele UIL gratulerer småjenter 13 og 14 år med strålende innsats og resultat i Scandia Cup 2008.
Jenter 13 år spilte finale mot Heimdal og tapte 2-0, mens jenter 14 år vant sin finale 2-0 over Kolstad. GRATULERER til jentene, trenere og lagledelse!

Oppstart planarbeid for flerbruksanlegg

No er planane i ferd med å verte meir enn vage framtidshåp! For at idrettsparken og fleirbrukshallen skal kunne realiserast er det ein forutsetning at området regulerast til formålet. Dette arbeidet er no sett i gong av kommunen. Annonsa kan du sjå HER.

Dette er ein milepel for arbeidet. Bydelen bør no på nytt ta seg tid til å gjennomgå planane og utvikle ideane for anlegget. Det er viktig at dette arbeidet blir koordinert og at bydelen samlast om ein god plan. Utvalet for Idrettspark og fleirbrukshall er knutepunktet - bruk oss! Ta kontakt med idear og innspel.

Utleira Idrettslag

Utleira Idrettslag organiserer idretts- og miljøaktiviter for barn og unge i bydelene Stubban og Risvollan i Trondheim. Pr. dato er vi ca. 1200 medlemmer.

Våre hovedaktiviteter er allidrett, fotball, håndball og ski. I tillegg har vi en mindre klatregruppe.

Hvis du har lyst til å delta i en av våre aktiviteter, eller lurer på om dette er noe for deg, så er det bare å møte på trening eller å ta kontakt med en av trenerne eller laglederne. Nærmere informasjon om treningstider og kontaktpersoner finner du på lagenes oppslagstavler.

Allidrett

Allidretten har de fleste på Utleira vært med på. Dette er et allsidig tilbud til de minste hvor vi først og fremst har det artig og leker oss gjennom ulike idrettsaktiviter.

Allidretten forgår inne i gymsalen på Utleira skole. I tillegg har vi mange fine turer og uteaktiviter, som f.eks. skileik og overnattingsturer når forholdene ligger til rette for det.

Hvis du er interessert i å være med så møt opp på trening, eller ta kontakt med en av våre kontaktpersoner. Sjekk oppslagstavla til allidretten for nærmere opplysninger.

Fotball

Fotball er en av våre største aktiviteter. Pr. i dag er ca. 200 barn og unge, gutter og jenter i alle aldre med i våre fotballag.

Treninger og hjemmekamper foregår på egne baner i Stordalen (Risvollan) eller på Bjørkmyr.

Hvis du har lyst til å delta eller lurer på om fotball er noe for deg, møt opp trening eller ta kontakt med en lagleder eller trener. Nærmere informasjon om det som forgår og hvem som er kontaktpersoner finner du på de enkelte lags oppslagstavler.

Skigruppa

Skigruppa består av ca. 40 barn og unge som trener klassisk og fristil ski.

Trening foregår i Estenstadmarka når det er forhold til det. Ellers benyttes ofte Bratsberg Skistadion.

Har du lyst til å gå fort på ski, møt opp på trening eller ta kontakt med kontaktpersoner i skigruppa. Nærmere informasjon om det som forgår finner du på skigruppas oppslagstavle.

Håndball

I Utleira IL har vi mer enn 20 håndballag med tilsammen omlag 240 spillere. Tilbudet dekker alt fra håndballskole for 6-7 åringer (gutter og jenter) til
seniorlag for damer.

Trening forgår i gymsalen på Utleira Skole og naboskolene, samt i ulike idrettshaller i Trondheim. Nidarøhallen er vår "hjemmebane".

Vil du spille håndball, møt opp på trening eller ta kontakt med trener eller
lagleder. Nærmere informasjon om hva vi gjør og hvem du kan kontakte finner du
håndball, håndballstyrets, håndballskolens eller de enkelte håndballagenes oppslagstavler.

Hovedstyret UIL 2009-2010

Hovedstyret og valgkommite for Utleira IL 2009 finner du HER

Styrets instruks ligger HER

Arkiv

Tidligere oppslag fra Utleira Idrettslag:

Hovedstyret UIL

Utleira IL

Utleira IL organiserer idretts- og miljøaktiviter for barn og unge på Stubban og Risvollan i Trondheim. Vi er ca.1200 medlemmer.

Vi er stolte av klubben vår!
Vi vil utvikle vinnerkultur,
der alle er vinnere!
Vi har respekt for andre, og for reglene!

Medlemskap UIL

Økonomi - skjema og rutiner

Her er en samling av skjema og rutinebeskrivelser for å holde orden på økonomien i UIL.

Tidtakingssystem

Barnerettigheter

Rabattavtaler

Utsyr til ballidretter:


Skiutstyr:

Eksterne lenker